لوگوی ابزار تراش

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
ابزار آلات تراشکاری
ابزار آلات اندازه گیری
ابزار آلات ایمنی
ملزومات جوشکاری
ابزارآلات صنعتی
تماس
تلفن: 02166724835 | TELEGRAM   |   INSTAGRAM

پخش میکرومتر میتوتویوmitutoyo میکرومتر، ریزسنج ، ابزاری برای اندازه گیری طول با دقت بسیار بالا می باشد . میکرومتر برای اندازه‌گیری قطعاتی که بایستی دقیق تراشیده شوند به‌کار گرفته می‌شود. دقت میکرومتر از کولیس‌ها بیشتر است میکرومترها ازنظر سیستم اندازه ‌گیری مانند کولیس دو نوع می باشد که آنها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلیمتری می‌نامند. روش کار با میکرومتر: همانگونه که گفته شد، مقیاس اندازه‌گیری در میکرومتر می‌تواند اینچ یا میلی‌متر باشد. اندازهٔ طول خط‌کش میکرومتر به‌صورت ۲۵ میلی‌متر، ۲۵ میلی‌متر است. این به آن معنی است که این نوع میکرومتر از مقدار صفر تا ۲۵ میلی‌متر را اندازه می‌گیرد. نوع دیگر از ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر را اندازه می‌گیرد. به‌همین‌ترتیب، سایر اندازه‌ها با میکرومتر مناسب آن محدوده اندازه‌گیری می‌شوند. • خواندن میکرومتر: اگر به خط‌کش میکرومتر توجه شود، دیده می‌شود که دارای یک خط افقی است. یک‌سری تقسیم‌بندی بالای خط افق است و یک‌سری زیر خط افق است. تقسیم‌بندی‌ای که بالای خط افق است فاصلهٔ بین آنها یک میلی‌متر است، و تقسیم‌بندی‌ای که زیر خط افق است فاصلهٔ بین آنها نیم میلی‌متر می‌باشد. استوانه‌ای مدرج وجود دارد که روی خط‌کش اصلی ما حرکت می‌کند، معمولاً میکرومترها با دقت ۰/۰۱ میلی‌متری ساخته می‌شوند. اگر دقت کنیم، می‌بینیم که روی ورنیه از صفر تا ۵۰ قسمت مساوی تقسیم‌بندی شده‌است. حال فرض می‌کنیم قطعه‌ای را اندازه‌گیری کردیم و می‌خواهیم اندازهٔ آن را بخوانیم، برای خواندن میکرومتر به‌این‌صورت عمل می‌کنیم که به آخرین خط، خط‌کش که از زیر ورنیه مشخص است، دقت می‌کنیم. این اندازه اندازهٔ اصلی ما است. برای به‌دست آوردن مقدار خُردهٔ آن، توجه می‌کنیم که کدام خط ورنیه رو‌به‌روی خط، خط‌کش به‌صورت کامل قرار گرفته‌است. • هنگام استفاده از میکرومتر به نکاتی بايد توجه کرد: در زمان خواندن میکرومتر بايد درست مقابل چشمان قرار دهیم. در زمانی که ما قطعه‌ای را در بین دو فک متحرک و ثابت قرار می‌دهیم، و اندازه می‌گیریم به‌وسیلهٔ دست استوانهٔ مدرج را می‌چرخانیم تا با قطعهٔ کار، تماس پیدا کند، و وقتی تماس پیدا کرد، بقیهٔ کار را با جغجغه انجام می‌دهیم. انواع مختلف میکرومتر:میکرومتر خارج سنج میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر داخل سنج میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر میله ای میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر V وی شکل میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر بشقابی میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر توپی میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر حلالی میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دنده میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دوقلو میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دو پله میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دیجیتال خارج سنج میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دیجیتال میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر دیجیتال ضد آب میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر ساعتی خارج سنج میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر سر سوزنی میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر سر پیچ گوشتی میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر سر گرد میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر سه فک میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر سیم میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر شیار,میکرومتر سرنگی) میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر صلیبی میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر لوله میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر معمولی خارج سنج میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر معمولی خارج سنج میله ای میتوتویوMITUTOYO,میکرومتر میله ای داخل لوله میتوتویوMITUTOYO,هد میتوتویوMITUTOYO,پایه میکرومتر میتوتویوMITUTOYO,ست کامل میکرومتر IP65 DIGITAL OUTSIDE MICROMETERS DIGITAL OUTSIDE MICROMETERS OUTSIDE MICROMETERS OUTSIDE MICROMETER SETS INTERCHANGEABLE ANVIL OUTSIDE MICROMETERS INDICATING MICROMETERS TWO AND THREE POINT INTERNAL MICROMETERS 2-12MM THREE POINT INTERNAL MICROMETERS 12-100MM THREE POINT INTERNAL MICROMETERS 100-300MM TWO AND THREE POINT INTERNAL MICROMETERS SET INSIDE MICROMETERS DUAL MEASUREMENT INSIDE MICROMETERS TABULAR INSIDE MICROMETERS INSIDE MICROMETERS-INTERCHANGEABLE ROD TYPE QUICK-SETTING OUTSIDE MICROMETERS 1MM REV MICROMETER STANDS BLADE MICROMETERS MULTI-ANVIL MICROMETERS POINT MICROMETERS SINGLE POINT MICROMETERS SPLINE MICROMETERS GEAR TOOTH MICROMETERS SCREW THREAD MICROMETERS DISC MICROMETERS JAW TYPE MICROMETERS UNIVERSAL MICROMETERS V-ANVIL MICROMETERS TUBE MICROMETERS DEEP THROAT MICROMETERS LIMIT MICROMETERS SHEET METAL MICROMETERS HUB MICROMETERS GROOVE MICROMETERS CAN SEAM MICROMETERS DIGITAL MICROMETERS HEADS MICROMETER HEADS DEPTH MICROMETERS MICROMETER STANDARDS

میکرومتر میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر خارج سنج-میکرومتر خارج سنج میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر خارج سنج-میکرومتر خارج سنج میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر داخل سنج-میکرومتر داخل سنج میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر داخل سنج-میکرومتر داخل سنج میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر میله ای-میکرومتر میله ای میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر میله ای-میکرومتر میله ای میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر V وی شکل-میکرومتر وی شکل میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر V وی شکل-میکرومتر وی شکل میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر بشقابی-میکرومتر بشقابی میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر بشقابی-میکرومتر بشقابی میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر توپی-میکرومتر توپی میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر توپی-میکرومتر توپی میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر دوقلو-میکرومتر دو قلو میتوتویوMITUTOYO
میکرومتر دوقلو-میکرومتر دو قلو میتوتویوMITUTOYO