لوگوی ابزار تراش

FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
ابزار آلات تراشکاری
ابزار آلات اندازه گیری
ابزار آلات ایمنی
ملزومات جوشکاری
ابزارآلات صنعتی
تماس
تلفن: 02166724835 | TELEGRAM   |   INSTAGRAM

عمق سنج ساعتی (عمق سنج صلیبی) اینسایز INSIZE

عمق سنج ساعتی اینسایزINSIZE
#عمق سنج عقربه ای
#عمق سنج ساعتی
#عمق سنج صلیبی عقربه ای
INSIZE DIAL DEPTH GAUG
عمق سنج ساعتی اینسایز با رنج آندازه گیری 300-0 میلیمتر دارای دقت 0.01
عمق سنج ساعتی,عمق سنج عقربه ای,عمق سنج ساعتی اینسایز,عمق سنج عقربه ای اینسایز,عمق سنج ساعتی INSIZE,عمق سنج عقربه ای INSIZE,عمق سنج صلیبی اینسایز,عمق سنج صلیبی عقربه ای اینسایز,

عمق سنج ساعتی (عمق سنج صلیبی) اینسایز INSIZE مدل 201-2342

عمق سنج ساعتی اینسایزINSIZE
#عمق سنج عقربه ای
#عمق سنج ساعتی
#عمق سنج صلیبی عقربه ای
INSIZE DIAL DEPTH GAUG 2342-201
عمق سنج ساعتی اینسایز با رنج اندازه گیری 300-0 میلیمتر دارای دقت 0.01
عمق سنج عقربه ای اینسایز مدل 201-2342 دارای چند میله اندازه گیری برای عمق های مختلف میباشد که شامل 25 میلیمتر (1 عدد),50 میلیمتر (1 عدد),75 میلیمتر (1 عدد),100 میلیمتر (2 عدد),
عمق سنج ساعتی,عمق سنج عقربه ای,عمق سنج ساعتی اینسایز,عمق سنج عقربه ای اینسایز,عمق سنج ساعتی INSIZE,عمق سنج عقربه ای INSIZE,عمق سنج صلیبی اینسایز,عمق سنج صلیبی عقربه ای اینسایز,

عمق سنج ساعتی (عمق سنج صلیبی) اینسایز INSIZE مدل 202-2342

عمق سنج ساعتی اینسایزINSIZE
#عمق سنج عقربه ای
#عمق سنج ساعتی
#عمق سنج صلیبی عقربه ای
INSIZE DIAL DEPTH GAUG 2342-202
عمق سنج ساعتی اینسایز با رنج اندازه گیری 300-0 میلیمتر دارای دقت 0.01
عمق سنج عقربه ای اینسایز مدل 202-2342 دارای چند میله اندازه گیری برای عمق های مختلف میباشد که شامل 25 میلیمتر (1 عدد),50 میلیمتر (1 عدد),75 میلیمتر (1 عدد),100 میلیمتر (2 عدد),
عمق سنج ساعتی,عمق سنج عقربه ای,عمق سنج ساعتی اینسایز,عمق سنج عقربه ای اینسایز,عمق سنج ساعتی INSIZE,عمق سنج عقربه ای INSIZE,عمق سنج صلیبی اینسایز,عمق سنج صلیبی عقربه ای اینسایز,